Convocations, (eng. 'sammenkaldelse, møde', fra lat. convocatio, af kon- og afledn. af vocare 'kalde'), de repræsentative forsamlinger for de engelske kirkeprovinser Canterbury og York. De kan følges tilbage til 600-t. og vandt især i 1200-t. øget indflydelse; i 1532 underlagdes de kongelig kontrol. I 1717 suspenderede kongen dem, men de blev genoplivet i hhv. 1852 og 1861. De er delt i to kamre eller "huse", biskoppernes og præsternes.