Constanţa, Rumæniens største by efter Bukarest beliggende ved Sortehavet; 310.000 indb. (2003). Constanţa er landets vigtigste havneby med eksport af olie, korn, papir og træprodukter og et knudepunkt for Sortehavets skibstrafik samt for turisme til landsbyerne langs kysten. Her findes skibsværft samt cellulose-, metal- og levnedsmiddelindustri. Byen Tomis blev grundlagt som græsk koloni fra Milet. I 1. årh. e.Kr. blev den erobret af romerne og fik i 300-t. under kejser Konstantis navnet Constantiana. Den romerske digter Ovid boede her i eksil fra 8 til 17 e.Kr. Fra 1413 til 1878 tilhørte den Osmannerriget. Først ved Rumæniens annektering af Drobrudja-regionen i 1878 begyndte Constanţa at udvikle sig til en vigtig industri-, handels- og havneby for Rumænien. Constanţa er hovedstad for provinsen af samme navn; 7055 km2, 713.600 indb. (2003).