Consett, by i Nordøstengland 15 km SV for Newcastle; 24.800 indb. (2011). Byen ligger i Durham-kulfeltet og er et typeeksempel på den engelske industrialisering og senere afindustrialisering. I 1980 blev stålværket, byens puls gennem de sidste 140 år, lukket. Lukningen var et resultat af den nyvalgte Thatcherregerings politik. I kølvandet fulgte stor arbejdsløshed og håbløshed blandt befolkningen. I løbet af 1990'erne lykkedes det at få økonomien i gang igen, og i begyndelsen af 2000-t. ligger arbejdsløsheden på landsgennemsnittet.