Consejo de Indias, (spa. 'Rådet for de indiske områder'), råd, som blev oprettet i 1524 af Karl 5. med sæde i Sevilla. Dets ansvarsområde var alt, hvad der havde forbindelse til Amerika, dvs. love og administrative dekreter, offentlig orden, beskyttelse af indianerne, bogcensur og visse kirkelige områder. Samtidig fungerede det som appelinstans for de domme, der var blevet afsagt i Amerika.