Conrad von Pyhy, død 1553, tyskfødt jurist, Sveriges kansler 1538-43. Pyhy stod for centralisering og bureaukrati indadtil og for en dynamisk udenrigspolitik. Et af hans resultater var Brömsebrotraktaten med Danmark 1541. I 1543 blev han afskediget, anklaget for bedragerier og holdt i fængsel, til han døde. Den reelle baggrund blev aldrig klarlagt, men formodes at have været politisk.