Conrad Rantzau, egl. Andreas Conrad Peter Rantzau, 2.9.1773-3.8.1845, dansk-holstensk greve og gehejmestatsminister. Rantzau, der i 1803 overtog godset Breitenburg, havde et nært forhold til Frederik 6., ledsagede kronprins Frederik (7.) på hans udenlandsrejse 1826-28 og blev i 1831 gehejmestatsminister, dvs. udenrigsminister. Rantzau var kunstmæcen, bl.a. for Thorvaldsen og H.C. Andersen, og støttede også videnskaben. Han fremstår som den sidste store skikkelse i den dansk-tyske helstatskultur.