Conrad Biermann von Ehrenschild, aug. 1629-24.4.1698, dansk diplomat og minister. von Ehrenschild var tyskfødt, men blev efter tjeneste hos franske diplomater 1661 ansat i det danske Statskollegium og senere i Tyske Kancelli. Han var energisk og hårdhændet som diplomat og i hoffets magtkampe; sin karrieres højdepunkt nåede han omkring 1680, da han blev hovedmanden bag Danmarks alliance med Frankrig og den skarpe kurs mod Gottorp og Hamburg. Efter at denne politik havde lidt nederlag, var von Ehrenschild fra 1690 dansk agent i Hamburg og Tyskland, hvor han trods sygdom stadig blev brugt som den danske regerings rådgiver.