Commissariat général au plan, CGP, fransk planlægningsråd, oprettet i 1946. CGP spillede under Jean Monnets ledelse 1946-52 en vigtig rolle for den franske økonomiske genopbygningspolitik, men har senere overvejende haft vejledende funktion.