Comal, COmMon Algorithmic Language, procedureorienteret programmeringssprog udviklet med henblik på skoleundervisning. Den første Comal-fortolker blev udviklet i 1973 af Børge R. Christensen (1931-89), seminarielektor i Tønder, og sproget fik hurtigt stor udbredelse i Danmark, specielt i skolesektoren. Pga. sin sætningsrigdom og sine integrerede og veludbyggede programmeringsomgivelser har Comal fundet bredere anvendelse, også i udlandet. Sproget er i princippet en overbygning på BASIC, men har lånt sine sætningskonstruktioner fra Pascal, hvorved gode sider ved begge sprog forenes.