Collin, dansk slægt, hvis navn er afledt af byen Kolding. Slægten kom i begyndelsen af 1700-t. til København og har overvejende tilhørt det bedre borgerskab. Af dens medlemmer kan nævnes finansdeputeret Jonas Collin og af hans børn Ingeborg (1804-77), der var gift med konferensråd Adolph Drewsen (1803-85), og departementschef i Finansministeriet Edvard Collin (1808-86), der var H.C. Andersens ven og støtte livet igennem. Edvards søn var zoologen Jonas Sigismund Collin, der var farfar til højesteretssagfører Ionas Collin (f. 1908).