Codex Alimentarius Commission, (1. ord lat. '(hoved)bog, retsregler', 2. led lat. 'som angår næringsmidler'), international ekspertkomité under WHO og FAO, der arbejder på standardisering af levnedsmiddellovgivning i forskellige lande.