Clemens 8., Ippolito Aldobrandini, 24.2.1536-5.3.1605, pave fra 1592. Clemens 8. er som pave kendt for sine nyudgaver af den katolske kirkes vigtigste liturgiske håndbøger og Vulgata, for sin styrkelse af inkvisitionen og sine bestræbelser på at formindske den spanske indflydelse på den pavelige politik. Clemens 8., der var den sidste modreformatoriske pave, udsonede sig med den bandlyste kong Henrik 4. af Frankrig.