Claus Limbek, d. ca. 1426, lensmand og rigsråd, besidder af Tørning Len; søn af Henneke Limbek. I 1411 var Limbek råd hos Erik 7. af Pommern, men fra 1418 var han i væbnet konflikt med kongen. Han sluttede sig da til de holstenske grever, og kongen belejrede hans borg Tørning.