Claus Johannsen, 1841-1931, dansk afholdspioner, landmand og politiker; medlem af Landstinget for partiet Venstre 1874-82. Johannsen blev i 1866 knyttet til den bjørnbakske bevægelse. I 1870'erne og 1880'erne fungerede han som lokal foregangsmand på en lang række landbrugsfaglige områder, og han blev tidligt interesseret i alkoholspørgsmålet og stiftede i 1880 uafhængigt af den øvrige afholdsbevægelse en afholdsforening i hjemsognet, Fjellerad. Som den endnu spæde bevægelses mest fremtrædende mand blev han formand for Danmarks Totalafholdsforening, senere Danmarks Afholdsforening, ved stiftelsen i 1881 og var som formand indtil 1921 med til at gøre afholdssagen til en del af det lokale folkelige foreningsbillede.