Claus Christoffersen Lyschander, 1558-1624, dansk digter, historiker og provst. Hans danske vers-epik behandler udelukkende samtidsstof, men altid i et nationalhistorisk perspektiv: adelsslægten Billes historie (1597-1604, trykt 1722), Kalmars erobring (1612) og kåringen og hyldningen af tronfølgeren (1623). Det ægte danske hos konge og adel fremhæves kraftigt. Hovedværket er Den grønlandske Chronica (1608) om Christian 4.s tre Grønlandsekspeditioner 1605-07 med et tillæg om indvielsen af kongens nye krigshavn. Det tilstræbt enkle sprog og knittelversene markerer både kulminationen og afslutningen af den senmiddelalderlige genre rimkrøniken. Som kongelig historiograf fra 1616 udgav Lyschander prosaværket De Danske Kongers Slectebog (1622).