Claude John Eyre Auchinleck, 1884-1981, britisk officer. Som general var Auchinleck chef for de allierede i Nordnorge maj-juni 1940. I en kort periode var han øverstkommanderende i Indien, inden han i 1941 blev chef i Mellemøsten. Her førte han kampen mod aksemagterne med vekslende held. I august 1942 blev han igen øverstkommanderende i Indien, hvor han med energi og dygtighed ledede kampen mod japanerne. Auchinleck blev udnævnt til feltmarskal i 1946.