Claude Elwood Shannon, 30.4.1916-24.2.2001, amerikansk ingeniør og matematiker; ansat ved Bell Laboratories 1941-72, professor ved MIT 1958-78. Shannon grundlagde med artiklen "A Mathematical Theory of Communication" (1948) den matematiske informationsteori. Han analyserede her de kvantitative sider af kodning, overførsel og afkodning af information. Shannon indførte ordet bit på forslag fra John W. Tukey for den mindste informationsenhed i et kommunikationssystem og bidrog desuden til udvikling af binær logik for digitale kredsløb.