Claude Chevalley var en fransk matematiker og en af grundlæggerne af gruppen Nicolas Bourbaki. Chevalley har bidraget væsentligt til talteorien og især gruppeteorien. Særlig berømt er hans uniforme konstruktion af de vigtigste klasser af simple grupper og hans bidrag til klassifikationen af semisimple grupper.