Classica et Mediaevalia, (lat. 'om forhold i klassisk tid og middelalder'), dansk filologisk-historisk tidsskrift, der første gang udkom i 1938. Den første hovedredaktør, William Norvin, ville skabe et tidsskrift, som skulle forbinde de særdiscipliner, der beskæftiger sig med den antikke kultur og dens videreførelse i middelalderen. Artiklerne skal være tilgængelige for et internationalt publikum og trykkes derfor på et af de europæiske hovedsprog.