Clas Fleming, 1592-1644, svensk admiral og rigsråd. Fleming blev viceadmiral i 1620 efter en karriere i hæren. I 1634 blev han leder af Admiralitetskollegiet, dvs. flådens øverstbefalende, og samtidig Stockholms statholder. Han ledede 1.7.1644 svenskerne i søslaget mod danskerne på Kolberger Heide nær Kieler Bugt, hvorunder Christian 4. blev ramt i øjet. Tre uger senere blev Fleming selv truffet af en kugle og dræbt, da den svenske flåde var spærret inde i bugten.