Chronos, (gr. 'tid'), optræder allerede i 500-t. f.Kr. hos græske digtere i personificeret form: "alle tings far", "tidens tand" osv. I orfisk religion er Chronos en af Kosmos' urguder. Chronos sammenblandes i denne rolle ofte med titanen Kronos.