Christopher Puggaard var en dansk geolog. Hans hovedforskningsfelt i Danmark var Møns Klint, og for sin klassiske beskrivelse Møens Geologie, hvori han inddrog glaciale processer i sin tolkning af geologien, tildeltes han i 1850 Københavns Universitets guldmedalje. Beskrivelsen udkom som bog i 1851. Samme år fremlagde han i Bern Übersicht der Geologie der Insel Möen og tilkendtes der den filosofiske doktorgrad. Puggaard udforskede også Stevns Klint og Sorrentohalvøen ved Salerno i Syditalien.