Christopher Krabbe, 20.7.1833-22.5.1913, dansk politiker. Krabbe var jurist, men begyndte efter embedseksamen som journalist tilknyttet Bondevennerne. 1886-1909 var han herredsfoged i Lysgård og andre herreder og boede i Kjellerup ikke langt fra Hald Hovedgård, som han arvede i 1881. Krabbe var dog mest optaget af landspolitik; han var MF for Venstre 1864-84 og 1895-1910 og Folketingets formand 1870-83. Han spillede en fremtrædende rolle ved Det Forenede Venstres dannelse i 1870 og var 1872 medforfatter til partiets program. I 1905 gik Krabbe over til Det Radikale Venstre og blev forsvarsminister i Zahles regering 1909-10.