Christopher Hage, 28.11.1848-16.8.1930, dansk politiker og forretningsmand. Hage gik i 1881 ind i politik i kampen for en liberal toldreform; han var MF 1881-87 og 1890-1903. 1881-84 stod han i spidsen for en gruppering af yngre forretningsfolk, Børsoppositionen, der kritiserede Estrups Højreregering uden dog at tilslutte sig Venstre. Da Forfatningskampen skærpedes, gik han åbent over til Venstre og blev en af partiets mest respekterede finansordførere. Fra 1885 nærmede han sig stadig mere den radikale fløj og var i 1894 medstifter af Venstrereformpartiet. Hage var en usædvanlig god taler, hvis økonomiske indsigt var respekteret i alle kredse; hans Haandbog i Handelsvidenskab (1894) udkom i talrige reviderede udgaver. Det var derfor naturligt, at han blev finansminister og fra 1902 tillige trafikminister i den første Venstreregering 1901-05. På denne post gennemførte han bl.a. den vigtige skattereform i 1903. I 1905 brød han med J.C. Christensen og knyttede sig til Det Radikale Venstre. I 1914 blev han af den radikale regering Zahle udnævnt til formand for Den Overordentlige Kommission, og 1916-20 var han handelsminister. Hage forestod i 1918 de forhandlinger med Island, der førte til Den Dansk-islandske Forbundslov.