Christoph von Krogh, 1785-1860, dansk officer. Krogh var fra barnsben bestemt for en militær løbebane. I 1847 blev han generalmajor, og under Treårskrigen var han overgeneral, dvs. øverstbefalende, fra juli 1848 og igen fra marts 1849 indtil det fejlslagne danske angreb på Eckernförde måneden efter. I maj 1850 udnævntes Krogh atter til overgeneral og ledede i den egenskab den danske hær i Slaget ved Isted 24.-25.7.1850. Se også slesvigske krige.