Christian von Lente, 1649-1725, dansk diplomat. Lente gjorde karriere som dansk diplomat især i England og Nederlandene. I 1699 blev han overkrigskommissær, men fratrådte posten 1710 dels som følge af kritik af hans forvaltning, dels pga. afvigende holdning til den danske politik under Store Nordiske Krig 1709-20.