Christian Siegfried von Plessen, 1646-22.1.1723, dansk statsmand. Von Plessen, der var af mecklenburgsk adel, gik i 1678 i prins Jørgens tjeneste. 1692-99 var han en stærk chef for Danmark-Norges finansforvaltning og søgte her under ekstremt vanskelige forhold at gennemføre en sanering ved administrative forenklinger, besparelser og især låntagning, idet han prøvede at undgå øgede skatter. Von Plessen var personlig vellidt i Nederlandene og England og derfor flere gange på diplomatisk sendelse dertil.