Christian Saugman, 1864-1923, dansk tuberkuloselæge. Som ung læge pådrog Saugman sig lungetuberkulose og søgte behandling ved et tysk tuberkulosesanatorium, hvor han desuden virkede som lægeassistent. Tilbage i Danmark virkede han for oprettelse af sanatorier og oprettede med støtte af den danske lægeforening Vejlefjord Sanatorium i 1900, hvor han tiltrådte som overlæge. Inspireret af Niels Finsen indførte han her solbade. Han introducerede indblæsning af luft i lungehulen (pneumothorax) som behandling af lungetuberkulose.