Christian Sarauw, 1865-1925, dansk sprogforsker, professor i tysk sprog og litteratur ved Københavns Universitet fra 1916; bror til G.F.L. Sarauw. Hans centrale forskningsområder var Goethe, fx Goethes Augen (1919), og nedertysk, jf. bl.a. Niederdeutsche Forschungen, 1-2 (1921-24), som endnu i dag er et centralt værk i nedertysk filologi. Han har også ydet væsentlige bidrag til bl.a. keltisk og semitisk filologi.