Christian Richardt, 1831-1892, dansk forfatter. Efter en aktiv studentertid med kor, komedier og skandinavisme blev Richardt cand.theol. i 1857, men søgte og fik først embede i 1872. Han var da etableret som digter med adskillige samlinger. Han var en suveræn versifikator og er stadig repræsenteret i Højskolesangbogen med en håndfuld sikre numre — fra "Velkommen, Lærkelil! " til "Altid frejdig, naar du gaar". Richardt huskes også for sin fine tekst til skolekammeraten Peter Heises opera Drot og Marsk (1878).