Christian Lauritz Friis, 1825-1903, dansk dyrlæge; uddannet i 1845. Under første slesvigske krig var Friis konstitueret stabsdyrlæge ved Generalkommandoen; efter krigen blev han udnævnt til stabsdyrlæge. Friis var medlem af Det Veterinære Sundhedsråd og æresmedlem af Den Danske Dyrlægeforening.