Christian Keller var en dansk læge, der overtog ledelsen af De Kellerske Aandssvageanstalter oprettet af faderen, Johan Keller, ved dennes død i 1884. I 1892 blev han titulær professor og var 1900-1932 overlæge ved institutionen i Brejning. Christian Keller blev nyskaberen af det danske åndssvagevæsen og udvirkede, at de mange institutioner, der varetog behandlingen af udviklingshæmmede, kom under offentligt tilsyn (1898). Han oprettede i 1923 internatet på Sprogø for udviklingshæmmede, såkaldte seksuelt løsagtige kvinder og var under påvirkning af amerikansk eugenik initiativtager til Lov om Adgang til Sterilisation (1929), Europas første racehygiejniske lov.