Christian Juel, 23.1.1855-24.1.1935, dansk matematiker, professor i rationel mekanik ved Den Polytekniske Læreanstalt 1907-25. Han vandt Københavns Universitets guldmedalje 1881 på en afhandling om indhyllingsfladen for en skare planer. Hans disputats, Bidrag til den imaginære Linies og den imaginære Plans Geometri (1885), indeholder kimen til hans senere dybtgående undersøgelser af elementarkurver, de såkaldte Juelske kurver, inden for den enumerative geometri. Trods næsten total blindhed efter 1925 fortsatte han sit videnskabelige arbejde livet ud.