Christian Hornemann, 1759-1793, dansk filosof. I 1791 rejste han til Tyskland for at høre kantianeren K.L. Reinhold i Jena, der var et centrum for kantianismen. Ved sin hjemkomst holdt Hornemann en række forelæsninger over den kantske filosofi. Disse blev imidlertid afbrudt ved hans tidlige død, og han nåede kun at fremstille Kants transcendentale æstetik. I 1795 udkom Hornemanns Efterladte philosophiske Skrifter, som ud over mindre arbejder indeholder de 16 forelæsninger, han nåede at holde. Året efter udkom bogen på tysk. Hornemanns forelæsninger er den første præsentation af Kants filosofi i Danmark.