Christian Gotthilf Salzmann, 1744-1811, tysk pædagog og præst; repræsentant for filantropismen. Han blev tidlig tilknyttet J.B. Basedows filantropin i Dessau og dannede i 1784 sit eget institut på godset Schnepfental ved Gotha i Midttyskland. Centralt i opdragelsen stod for ham udfoldelsen af barnets evner ud fra opdragerens eget eksempel frem for gennem formaninger. Salzmann, der lagde stor vægt på manuel beskæftigelse og kropslig aktivitet, prægede sin tids pædagogiske udvikling i Europa dels gennem sine skrifter, fx Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Erzieher (1806, da. Anvisning til Opdrageres Opdragelse, 1807), dels gennem de personer, han knyttede til sit institut, først og fremmest J. Guts Muths.