Christian Falsen, 1782-1830, norsk politiker. Falsen var et fremtrædende medlem af den norske grundlovgivende forsamling, og det var et udkast forfattet af ham og J.G. Adler, der blev lagt til grund for Eidsvollforfatningen i 1814. Fra at have været liberal og modstander af unionen med Sverige blev Falsen i årene efter 1814 i stigende grad talsmand for forskellige indskrænkninger af Eidsvollforfatningen, bl.a. ønskede han en styrkelse af kongemagten. Motiverne bag dette omsving er omstridte.