Christian Førslev, 1891-1959, dansk generalløjtnant. Førslev blev militærflyver i 1918, chef for Hærens Flyverkorps 1931 og året efter generalinspektør og chef for Hærens Flyvertropper. Ved Flyvevåbnets oprettelse i 1950 blev Førslev dets første chef. Det var en periode med mange vanskeligheder; alvorligst var de mange flyveulykker, som var en følge af den kolde krigs krav om hastig opbygning af et slagkraftigt flyvevåben, og mærket af stillingens hårde krav tog han sin afsked i 1956. Førslev var gift med Harriet Førslev (1906-71), der i 1932 blev Danmarks første kvindelige flyver.