Christian Dæhnfeldt, 1857-1920, dansk gartner og frøavler. Efter gartneruddannelse indtrådte han i faderens frøfirma, L. Dæhnfeldt, som han overtog helt i 1884 og med stor dygtighed videreførte. I 1891 etablerede han nær Odense forsøgsgartneriet Hunderup, hvor der blev udført et banebrydende forædlingsarbejde af frø og løg, hvilket gjorde firmaet internationalt anerkendt inden for både landbrug og gartneri. I 1913 omdannedes virksomheden til aktieselskab, L. Dæhnfeldt A/S.