Christian Christensen, 1925-1988, dansk politiker. Christian Christensen var folkeskolelærer i Haslev 1952-61, hvorefter han blev skole- og stadsskoleinspektør og fra 1972 skoledirektør i Ringkøbing. Christian Christensen tilhørte Kristeligt Folkeparti fra dets stiftelse i 1970 og var 1973-78 partiets næstformand. I 1973 blev han MF og var indtil 1982 formand for partiets folketingsgruppe. Som miljøminister i Poul Schlüters firkløverregeringer 1982-88 gennemførte Christian Christensen bl.a. vandmiljøplanen; han var tillige minister for nordiske anliggender 1982-87.