Christian Carl Gabel, 10.11.1679-3.8.1748, dansk søofficer og stiftamtmand, søn af Frederik Gabel. Christian Carl Gabel gjorde karriere som søofficer bortset fra perioden 1708-09, hvor han var amtmand på Færøerne, og blev i 1715 viceadmiral. Under Store Nordiske Krig udmærkede han sig i kampene til søs, bl.a. i samarbejde med Peter Wessel Tordenskiold. Efter krigen fik han sæde i flådens administrative ledelse, men faldt i unåde i 1725, afskedigedes som søofficer og blev derefter stiftamtmand i Ribe.