Christian Brorson, Christian Bagger Brorson, 5.9.1762-7.3.1835, dansk jurist. Brorson var 1799-1828 assessor i Højesteret og 1800-28 tillige juridisk professor (professor extraordinarius) ved Københavns Universitet. Han udgav 1791-1801 en kommentar i seks bind til Christian 5.s Danske Lov, som fik stor betydning i retspraksis. I overensstemmelse med nyere strømninger inden for datidens retsvidenskab bestræbte Brorson sig for at anføre eventuelle kilder fra ældre dansk ret til Christian 5.s Danske Lovs enkelte artikler.