Christian Bielke, 8.2.1645-13.1.1694, dansk adelig søofficer. Bielke indtrådte i flåden 1666; han er bedst kendt for sin glimrende indsats under Niels Juels ledelse i flere af søslagene under Den Skånske Krig; således Gotlands erobring (1676), Slaget ved Öland (1676) og Slaget i Køge Bugt (1677). Bielke avancerede 1683 til admiral. Herregårdene Basnæs, Edelgave, Kærbygård og Torstedlund var i hans eje.