Christen Skeel var en dansk adelsmand, søn af Albret Skeel. Som landkommissær fra 1638 virkede Christen Skeel for den menige adels stilling over for både kongemagt og rigsråd. I 1649 blev han selv medlem af rigsrådet, og ud fra et konservativ-aristokratisk grundsyn modsatte han sig her alt, der kunne tjene til at styrke kongemagten på rådets bekostning. Under svenskekrigene var han ved flere lejligheder dansk forhandler. Han kritiserede til det sidste kongens tiltagende tilsidesættelse af rigsrådet, men forgæves. Alt i alt personificerede Skeel således adelsvælden, og hans dagbøger 1649-58 er et værdifuldt historisk kildeskrift.