Christen Pram, 1756-1821, dansk forfatter og embedsmand. Den iltre og jernflittige norskfødte Pram søgte forgæves digterrang med det oldhistorisk-allegoriske epos i 15 sange Stærkodder (1785). Tre samfundssatiriske nutidsfortællinger i Voltaires smag (1786-88) er livligere, især Jørgen. En Dosmers Historie (genudg. 1990). Pram udgav adskillige økonomiske arbejder og redigerede 1785-93 månedsskriftet Minerva i den liberale oplysningstids bedste ånd.