Christen Moesgaard Kjeldsen, 1869-1935, dansk politiker. Moesgaard Kjeldsen var agronom og blev i 1896 godsejer på Lolland. Han var aktiv i landbrugets organisationer og MF for Det Radikale Venstre 1913-20. I 1920 ekskluderedes han fra partiet pga. uenighed om grænsedragningen i Sønderjylland og den økonomiske politik. Han gjorde sig derefter gældende som talsmand for landbrugets interesser, bl.a. som ledende medlem af Landbrugernes Sammenslutning.