Christen Friis til Kragerup, 4.11.1581-1.10.1639, dansk kansler fra 1616. Friis' uddannelse var både boglig og militær, og under Kalmarkrigen fik han yderligere militær og administrativ erfaring. I 1616 udnævnte Christian 4. ham til sin kansler, en stilling, som han besad til sin død. Friis' kanslertid var præget af centraladministrationens begyndende vækst. Kanslerens personlige indflydelse på periodens omfattende lovgivning er uvis, men han er ofte karakteriseret som en blid og forsigtig person og nem at have med at gøre for den virkelystne konge. Friis var tillige kansler for universitetet, og hans interesse for åndslivet var levende, ligesom han arbejdede kraftigt for at forbedre skolernes og kirkens forhold. Friis var rig på gods og øgede yderligere sine jordbesiddelser ved køb, arv og mageskifter.