Chr. Sonne, Christian Sonne, 1859-1941, dansk landmand og politiker. Sonne tog landbrugseksamen i 1880, var 1883-1902 forsøgsleder ved Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og 1889-1919 forpagter på Lolland. Pga. sin faglige og forretningsmæssige dygtighed fik han en fremtrædende plads i landbrugets organisationer og i erhvervslivet. Sonne var 1902-18 medlem af Landstinget, først som frikonservativ, fra 1915 som konservativ, og tog meget aktivt del i handelsforhandlingerne under 1. Verdenskrig; han var landbrugsminister i forretningsministeriet Friis i april-maj 1920. 1919-34 var Sonne Landhusholdningsselskabets præsident.