Chr. Gulmann, Christian Gulmann, 1869-1934, dansk journalist og redaktør. Gulmann blev efter nogle år som allround- og kulturjournalist redaktør for det konservative Vort Land 1898-1900 og siden for tidsskrifterne Illustreret Tidende og Gads Danske Magasin. I 1912 blev han chefredaktør for Berlingske Tidende, som han både teknisk og redaktionelt reformerede med succes ved at omlægge bladet fra en traditionel, konservativ opinionsavis til et moderne dagblad.