Choeforerne, Gravofret, Sonofret, tragedie af Aischylos om Orestes' drab på sin moder Klytaimnestra, der har dræbt hans fader.