Chilwa, Lake Chilwa, Lago Chirua, lavvandet sø uden afløb i det sydlige Malawi på grænsen til Mozambique; ca. 2500 km2. Vandstanden svinger med årstiden og har været faldende, siden Livingstone i 1859 målte dybden til 9 m. Langs de sumpede bredder dyrkes ris, og fiskeri har en vis økonomisk betydning. Danida er involveret i bevarelsen af vådområdet.